Header - Alpinizam

Reovačka greda:

Greben Reovačke grede sa najvišim vrhom Pazua, smatra se uz Subrin amfiteatar najljepšim dijelom masiva, a uz to i najdivljijim. Na Reovačkoj gredi alpinistički je zanimljiva južna strana. Litice su malo gdje u potpunoj vertikali, previsa skoro da i nema. Stijene su većinom kompaktne, bez oborinskih voda. Procijenjena visina stijene je oko 400 m. Reovačka greda kao jedan od udaljenijih krajeva Orjenskog masiva, nepristupačna i daleka od uobičajenih planinarskih staza rijetko je posjećena. Ovoj stijeni se može prići iz nekoliko pravaca. Prilaz od planinarskog doma Za Vratlom, markiranom stazom do Orjen sedla za oko 5 h hoda, je najduži i najteži pristup. Prilaz od Vrbanja, je kraći i lakši pristup jer od mjesta gdje se završava asfalt ima još 11 km lošeg makadamskog puta do Orjenskog sedla ili oko 2,5 h hoda. Obadva prilazna pravca spajaju se na Orjen sedlu. Sa Sedla se valja uputiti austrougarskim makadamskim putem prema Crkvicama. Tek nakon sat silaska treba obratiti pažnju da se primjeti početna markacija koja se sa puta odvaja lijevo, nadolje i kroz gustu bukovu šumu vodi prečicom do Reovačkog dola. Ako je kojim slučajem ipak prođete - ništa strašno, produžite još koji kilometar do raskrsnice i skrenite lijevo, šumskim putem za Reovački do. U obje varijante izaći ćete na jugoistočni rub Reovačkog dola. Markacijom od puta do dola ima nešto više od pola sata. Iz smjera Crkvica stiže se do iste tačke za 1,30 h kombinacijom kolskog i pješačkog puta, slijedeći markacije. Prilaz iz sela Crkvica je ujedno najlakši i najbrži pristup Reovačkoj gredi. Pristup podnožju stijene moguć je iz najdonjeg reovačkog dola markiranom stazom koja prolazi ispod sipara južnog kuloara. Iz dola do podnožja stijene stiže se za oko 40 min.hoda. Silazak sa vrha grebena markiranom stazom u podnožje stijene.

 

NAJLJEPŠE ŽELJE ZA VELIKOG ŠTRUMFA: Duzina smjera: 350m. Penjali: Bojan i Vanja, polovina maja 2009 godine. Uvećana fotografija.

 

 LENARTOV GREBEN: Duzina smjera: 270m. Penjali: Marjan Turšič, Davo i Stanko Mihev 10.07.2010 godine. Fotografije sa uspona članova PK Subra.

RAD STOJIM NA TRAVI: Duzina smjera 300m. Penjali: Marjan Turšič, Davo I Stanko Mihev 07.07.2010 godine. Fotografije sa uspona članova PK Subra.

 

design by INS