Header - Alpinizam

Kamenski kabao

KAMENSKI KABAO: Stjena se nalazi sa istočne strane Kamenskog kabla i prvenstveno je popeta davne 1936 godine. Prilazak je lak sa terenskim vozilom od motela Borići do Perovog dola odakle se krene uz sipar I tu počinje stjena koja je u prvoj polovini jako kršljiva a u drugoj polovini ima ljepih kompaktnih djelova i dobrih polica.

 

Smjer na skici su popeli članovi PK Subra Janko Gardović i Danilo Brajović 13.11.2011 godine. Dužina smjera je 360 metara i ocjene su od 3 do 4+ a vrijeme penjanja je 3 sata. Silazak sa vrha je markiranom stazom do planinarskog doma za Vratlom.

 

design by INS