header

Planinarski dom "Orjen Sedlo"


Noćenje u šatoru sa korišćenjem doma:

Cijena noćenja na kolektivnom smještaju umanjena za 50%.

U cijenu je uračunato korištenje usluga doma (trpezarije, WC-a)

Vodičke usluge: planinarski vodiči sa sertifikatom PSCG

(moguće samo sa blagovremenom najavom dolaska)

Vođenje po Orjenu (CG dio), jedan dan, za grupu do 15 osoba : 70 eura (jedan vodič)

Vođenje po Orjenu (CG dio), jedan dan, za grupu preko 15 osoba:140 eura (dva vodiča)

Vođenje po ostalim planinama u CG: iste tarife + troškovi puta i smještaja

Gore navedene cijene vodičkih usluga se ne odnose na vođenje u klubskim akcijama, kao ni za vođenje organizovanih grupa planinara - članova domaćeg planinarskog saveza.

Vođa grupe od 15 i više osoba sve gore navedene usluge dobija gratis!

Napomene:

· Vodič ima pravo da na licu mjesta procjeni da li je u stanju da samostalno vodi grupe veće od 15 planinara, kao i da iz grupe iskljuci nedovoljno pripremljena lica.

· Ne snosimo nikakvu odgovornost za kretanje u masivu Orjena bez planinara-vodiča iz PK’’Subra’’, čak i ako se koristi literatura izdata od strane kluba (vodiči, karte i sl.)


 

 

Planinarski dom "Za Vratlom"

Planinarski klub „Subra“ Herceg Novi

Cjenovnik usluga

Državljani

Crne Gore

Planinari iz MK, BiH, CRO, SER

Ostali

Dnevni boravak

1€ - plaća se u slučaju da ne koristite ostale usluge

Čaj, kafa

1€

Doručak

4€

6€

Ručak

7€

10€

Večera

5€

8€

Cjelodnevna ishrana

15€

20€

Noćenje (kolektivni smještaj)

5€

6€

10€

Pun pansion (kolektivni smještaj)

20€

20€

30€

Noćenje (male sobe Za Vratlom)

10€

12€

15€

Pun pansion (male sobe Za Vratlom)

25€

25€

35€

 

 

design by INS