Header - fotografija

Kanjon Škurde

Kanjin Skurde

Fantastičan kanjon koji završava kraj kotorskih zidina, prvi put istražen u cijelosti od strane članova ASOS-a 2000-te i 2002-ge godine.

    

Pećina Tamnica

Pecina tamnica

Jedan od najljepših pećinskih objekta u Boki, u neposrednoj blizini Perasta, istražena 2000-te.

    

Subra 1999

Subra 1999

Akciju su izveli speleolozi S.O.B.-a iz Beograda na terenu Subre uz našu vodičku pomoć.

Jama "Tivatska"

Jama Tivatska

Jama u neposrednoj blizini Tivta, istražena 1999-te, objekat najbogatiji pećinskim ukrasima na području Boke.

 

Pećina Tamnica 2011

Tamnica 2011

Još jedna posjeta jednog od najljepših pećinskih objekta u Boki.

 

Ubaljski kabao 2011

Sjeverna stijena Ubaljskog kabla, jedan od ljepših smjerova u Orjenu.

Reovačka greda 2011

Prvomajski uspon na Reovačku gredu. smjer "rad stojim na travi"

 

Speleo kurs 2011

Konačno ponovo kurs, poslije 13 godina

 

Reovačka greda 2011

Reovacka greda, smjer "lenartov greben"

design by INS