Planinarenje

Orjenski maraton

Ova planinarska manifestacija održana je prvi put 1998. godine, na inicijativu Raja Kovačevića. Od tada se Orjenski maraton u solidnom kontinuitetu održava svake godine posljednjeg vikenda u maju. Manifestacija je zamišljena prvenstveno u promotivne svrhe, kako planinarstva, tako i Hercegnovskog planinskog zaleđa, na čijem se terenu odigrava. Dok je u svojim počecima Maraton imao samo jednu trasu za sve učesnike, od 2004. se ustalila podjela na maratonsku, planinarsku i rekreativnu trasu, što je znatno doprinjelo njegovoj raznolikosti. Godinu dana kasnije maratonska trasa je proglašena takmičarskom, pa od tada ona privlači one najspremnije, dok se ostali planinari radije opredijeljuju za klasičnu planinarsku trasu. Rekreativna trasa osmišljena je za potrebe ljudi koji vole planinu, ali nisu planinari, ili su tek počeli da se bave planinarenjem. Planinarska i rekreativna trasa nemaju takmičarski karakter i prelaze se u organizovanoj koloni predvođeni vodičima iz Planinarskog kluba Subra. Start i cilj maratonske i planinarske trase je planinarski dom Za Vratlom, smješten na 1160 m n.v. Takmičari na maratonskoj trasi imaju zadatak da u što kraćem vremenu pređu 27 km planinskog terena. Pri tome imaju na raspolaganju kartu staze i učesnički karton u kojega ovjeravaju prolazak kontrolnih tačaka. Sve kontrolne tačke nalaze se na vrhovima, a najzahtjevniji je izlazak do kontrolne tačke 3, Zubačkog, ili Velikog kabla (1894 m), najviše tačke priobalnih Dinarida.

Najava dolazaka i rezervacija smještaja

Najava dolaska i rezervacija smještaja su obavezni za sve učesnike. Prijave se primaju najkasnije do poslednje srijede pred održavanje maratone na naš e-mail. U prijavi treba navesti približan broj učesnika, kao i potrebu za smještajem u pl. domu Za Vratlom (datum: od-do). Rok za prijave i cjenovni uslovi su isti i za dolazak na upoznavanje sa Maratonskom trasom.

Uslovi smještaja

Za noćenje u pl. domu Za Vratlom za ovu priliku primjenjivaće se posebni (niži) cjenovnik:
Noćenje u pl. domu: 3,00 eura (za sve učesnike)
Noćenje u šatoru sa korišćenjem doma: 1,50 euro (za sve učesnike)
Napomena: U ove cijene nije uključena učesnička kotizacija!

Ishrana

Ishrana je u sopstvenoj režiji (iz ranca), a moguća je i upotreba domske kuhinje. Takođe, na usluzi je i domski bife (sa standardnim cijenama pića).

Propozicije Orjenskog maratona usvojene su na redovnoj sjednici UO PK Subra, održanoj u Herceg Novom 12. 07. 2007.

:::Propozicije ORJENSKOG MARATONA, način rezervacije i uslovi smještaja :::

Maratonska trasa:

01. Pravo učešća na maratonskoj trasi imaju punoljetne osobe, psiho-fizički zdravi, kondiciono adekvatno pripremljeni.
02. Na maratonskoj trasi se učestvuje na sopstvenu odgovornost, što takmičari potvrđuju svojeručnim potpisom pri prijavljivanju.
03. Maratonska trasa je takmičarska, a kategorije su muški i ženski seniori.
04. Maratonska trasa se može preći i netakmičarski, ali pod istim uslovima kao i za takmičare (nema obezbijeđenog vođenja).
05. Učesnici maratonske trase upisuju se do petka naveče, odnosno pola sata prije starta ako izlaze tek u subotu i dobijaju geog. kartu sa ucrtanom trasom i kontrolnim tačkama, kao i učesnički karton.
06. Učesnička kotizacija od 2 eura plaća se pri upisu i preuzimanju štampanih materijala
07. Start je u subotu u 07 h, ispred pl. doma Za Vratlom
08. Trasa se prelazi samostalno, uz pomoć markirane staze, geografske karte i busole.
09. Namjerno udaljavanje od markirane trase je zabranjeno (prvenstveno zbog bezbjednosti).
10. Maratonska trasa se prelazi isključivo u predviđenom smjeru kretanja, obilaskom kont. tačaka.
11. Kontrolne tačke su: pl. dom Za Vratlom (start i cilj), Borova glava, Zubački kabao i Meteriz.
12. Svaki takmičar je dužan posjedovati sredstvo veze (mobilni telefon) pribor za prvu pomoć, barem 1l vode, čeonu lampu, busolu, ruksak i adekvatnu odjeću i obuću, što se utvrđuje pred start. Osobe koje ne ispunjavaju navedene uslove isključuju se iz takmičenja.
13. Mobilni telefon nije obavezno držati uključen, a u slučaju grmljavinskih procesa se i preporučuje njegovo gašenje.
14. Takmičar je dužan pomoći drugom takmičaru u nevolji ako se radi o ozbiljnom problemu (opasna povreda, ujed zmije i sl.) i obavijestiti organizatore, ili ako je problem manjeg značaja, samo obavijestiti organizatore o situaciji.
15. Na Orjenskom sedlu dežura ekipa za pomoć u slučaju kakve nezgode, a tu je obezbjeđena i voda za takmičare. Ova pogodnost se može koristiti pri dolasku i pri povratku sa Zubačkog kabla.
16. Neovisno da li na Orjenskom sedlu uzima vodu ili ne, obaveza takmičara je da se prijavi i pri dolasku i pri povratku sa Zubačkog kabla.
17. U slučaju izrazito lošeg vremena i naročito u slučaju grmljavinskih procesa, organizator ima obavezu obavijestiti takmičare na startu, ili na Orjenskom sedlu da se kontrolna tačka 3 ukida, a da njenu funkciju preuzima pl. dom na Orjenskom sedlu.
18. Ako je dio takmičara prošao Orjensko sedlo prije objavljivanja odluke organizatora o ukidanju KT 3 i obišao pomenutu KT, njihova vremena imaće prednost u rangiranju, tako što će se ostalima na ostvareni rezultat dodati još 2 sata.
19. Ako je dio takmičara prošao Orjensko sedlo prije objavljivanja odluke organizatora o ukidanju KT 3, ali nije ovjerio KT 3 (zbog opasnosti od nevremena), tretiraće se kao takmičari koji nisu ni krenuli ka KT 3 (dodaće im se 2 h na postignuti rezultat)
20. Odluka o ukidanju KT 3 obavezujuća je do njenog zvaničnog opoziva od strane organizatora.
21. U slučaju opoziva odluke, takmičari koji još nisu prošli prijavljivanje (u dolasku sa KT 2) na Orjenskom sedlu, obavezni su obići i KT 3, kako je i prvobitno bilo planirano.
22. Kako ne poznavanje staze ne bi dovodilo takmičare sa strane u diskriminisani položaj, organizator omogućava svim prijavljenim takmičarima maratonske trase da sedam dana ranije (subota) organizovano obiđu cijelu trasu u pratnji vodiča iz PK Subra.
23. Primjedbe i žalbe predočavaju se organizatoru na cilju (u pl. domu) najkasnije sat vremena nakon zaključenja maratona (sat nakon dolaska posljednjeg takmičara).
24. Prva tri takmičara u obje konkurencije, koji na cilj stignu sa uredno ovjerenim KT, dobijaju diplome ORJENSKOG MARATONA sa naznačenim plasmanom i postignutim vremenom.
25. Ako neke KT nedostaju zbog lošeg vremena, plasman i vrijeme se uvažavaju samo ako one nedostaju svima. Na taj način postignuto vrijeme ima vrijednost samo za ovaj maraton.
26. Iznos novčanih nagrada nije zagarantovan i zavisi od interesovanja sponzora za ovaj događaj.
27. Novčane nagrade se dodijeljuju za prva 3 mjesta, pod uslovom da je ostvareni rezultat (sa obilaskom svih KT) bolji od 7 h za seniore, odnosno 8h i 30 min za seniorke. Ako nije obilazena KT 3 limiti se pooštravaju za 2h.
28. Posebno se nagrađuje obaranje apsolutnog rekorda staze, pod uslovom prolaska svih KT.

Planinarska trasa

01. Planinarska trasa nema takmičarski karakter.
02. Pravo učešća imaju planinari, članovi nekog kluba (društva), psiho-fizički zdravi.
03. Učešće punoljetnih planinara je na sopstvenu odgovornost, a maloljetnih, na odgovornost za to ovlaštenih osoba-pratilaca, što se potvrđuje svojeručnim potpisom pri upisu.
04. Učesnici Planinarske trase upisuju se do petka naveče, odnosno pola sata prije starta ako izlaze tek u subotu, plaćaju kotizaciju od 1 euro i dobijaju učesnički karton.
05. Planinarska trasa se prelazi uz pratnju dva vodiča (na čelu i začelju kolone), tako da markacije i geog. karta u učesničkom kartonu nemaju suštinski značaj, već su tu samo kao mjera predostrožnosti.
06. Zabranjeno je samostalno kretanje van kolone i van staze.
07. Pečati se udaraju u učesnički karton na kontrolnim tačkama, ili naknadno, u pl. domu (recimo, u slučaju nevremena).
08. Neophodna oprema: ranac, voda, hrana, čeona lampa, prikladna obuća i odjeća.

Rekreativna trasa

01. Ima popularizacioni karakter i namijenjena je planinarima-početnicima i ostalim ljubiteljima prirode.
02. Učesnici se upisuju u nedjelju, pred start, plaćaju kotizaciju od 1 euro i dobijaju učesničke kartone.
03. Za čelo i začelje, obezbijeđeni su vodiči.
04. Zabranjeno je samostalno kretanje van kolone i van staze.
05. Učešće punoljetnih osoba je na sopstvenu odgovornost, a maloljetnih, na odgovornost za to ovlaštenih osoba-pratilaca, što se potvrđuje svojeručnim potpisom pri upisu.

design by INS