Planinarenje

Rekreciona zona ''Kotobilj''

UPOZORENJE - u toku radova na proširenju puta Meljine - Trebinje koji prolazi kroz ovu zonu ona je devastirana (potpuno uništena, zatrpana) u predjelu Kotobiljskog klanca. Izvor koji je Subra obnovila 2002-ge je presušio i putem je odsječen od ostatka zone. Novi put je takođe odsjekao južni (Matkovića most) od sjevernog (Poligon - Šilobod - Đevojačke grede) dijela zone, koji su ostali relativno očuvani. Dalje podatke date na ovoj strani posmatrajte isključivo kao istorijske.

Rekreaciona zona Kotobilj nalazi se u hercegnovskom zaleđu, na nadmorskoj visini od 275 do 481 m. Pješački pristup vodi markiranom planinarskom stazom od hercegnovske Autobuske stanice (30 min.), a kolski, putem Meljine - Trebinje (10. min.). Naznačene destinacije moguće je obići u laganom dvosatnom hodu markiranim planinarskim stazama. U rekreacionoj zoni preovladava mediteranska crnogorična šuma. U višim zonama vegetacija je skromnija, ali bogata žbunastim ljekovitim biljem.

1. Kotobiljski klanac je poprište presudne bitke u sklopu savezničke kampanje za oslobođenje Herceg Novog od turske vlasti. Na ovom mjestu su Crnogorci i domaći ustanici 17. septembra 1687. god, u iznenadnom napadu, teško porazili tursku vojsku. Bitka je omogućila oslobođenje Herceg Novog koje je uslijedilo nepune dvije godine kasnije. Poprište Kotobiljske bitke svojevremeno je obišao Petar II Petrović Njegoš i opjevao je u Gorskom vijencu.

2. Lijepo urađeni izvor sa dva kamena korita i kamenim klupama. Ozidala ga je 1884. god. austrougarska pješadijska četa na čelu sa natporučnikom Leopoldom Turićem. Planinarsko društvo ¨Subra¨ obnovilo ga je 2002. god. Izvor nikad ne presušuje. Okolina je pogodna za manje izletište.

4. Kaptirani izvor u okruženju guste mediteranske crnogorične šume nalazi se na drevnoj trasi puta koji spaja Herceg Novi sa njegovim planinskim zaleđem. Voda presahne u sušnom periodu.

5. Matkovića most je dobar primjer starinske gradnje u kamenu. Napravljen je 1884. god. u kampanji obnove puta u vojno–strategijske svrhe.

8. Speleo–alpinistički poligon. Prirodna stijena. Visina do 30 m. Stepen težine od 3+ do 8 ! Mogućnost korišćenja poligona za alpinističke, speleološke i free climbing treninge, kurseve i takmičenja. Upotreba poligona van dogovorenih termina sa P.D.¨Subra¨ je na sopstvenu odgovornost.
Kontakt telefoni: 069-583-215 i 069-302-348.

9. Šilobod je vrh-vidikovac sa kojega se pruža nezaboravan pogled na ulaz u Boku Kotorsku. Okolina je pogodna za sakupljanje ljekovitog bilja, npr. kadulje - Salvia Oficinalis.

10. Na prostoru Đevojačkih greda nalazi se nekoliko kamenih gomila za koje se vezuju različita narodna predanja. Nauka sa svoje strane kaže da su ovi kameni tulumusi služili za sahrane i da pripadaju predrimskom ilirskom etnosu. Dimenzijama se ističe centralni tulumus, prečnika gotovo 40 m, smješten na vrhu litice.


Rekreaciona zona Kotobilj

Markirana pješačka staza

Kotobilj - markirana pjesacka staza

1 - spomen ploča (parking)

2 - ulaz na stazu za izvor

3 - izvor izletište

4 - izvor

5 - Matkovića most (parking)

6 - Parking

7 - Parking

8 - Speleo – alpinistički poligon

9 - vrh – vidikovac Šilobod

10 – Arheološki lokalitet Đevojačke grede

design by INS