header

Jama Dvrana

Nalazi se u rejonu sela Vrbanj - Žukovica. Klasična jama „zvekara“ sa izraženim prstenastim sedimentnim slojevima, veoma kompaktnim do samog dna. Na najnižem dijelu ima otvor zatrpan drobinom kroz koju ide dio vode koji dolazi od atmosferskih padavina i snijega. Na dnu ispod ulaznog dijela ima dio zemlje upale odozgo. Istražili 16.10.2011, članovi PK Subra Dejan Verigo, Danilo Brajović, INS.


Jama Sovača

Nalazi se u rejonu sela Vrbanj - Žukovica. Klasični tip jame „zvekare“ sa vrlo kompaktnim stranama, vidljivi sedimentni slojevi u horizontalnim slojevima sve do dna. U donjem dijelu pored sloja zemlje nataložene odozgo, ima vidljivih kanala, pogotovo u najnižem dijelu gdje voda ponire u neku tanku kavernu i vodi u dublji dio jame. Osim par većih klocni, nema ničeg posebnog. Istražili 16.10.2011, članovi PK Subra Dejan Verigo, Danilo Brajović, Igor Mareš, INS.

design by INS